Tag Archives: giấy nến

Giấy nến in chuyển nhiệt khổ A3 (100 tờ/tập)

Giấy nến in chuyển nhiệt khổ A3 (100 tờ/tập)

Thông tin sản phẩm: 1. Loại giấy: giấy nến dùng làm tấm lót cho in chuyển nhiệt 2. Khổ giấy: A4 (30 cm x 42 cm).