Tag Archives: decal nhiệt dạ quang

Decal ép nhiệt dạ quang

Decal ép nhiệt dạ quang

Với ưu điểm vượt trội về màu sắc nên decal nhiệt dạ quang được dùng nhiều để ép chuyển nhiệt lên trang phục biểu diễn nghệ